De Mediator

Teth Inger Huisman is sedert 2002 eigenaar van Huisman Mediation. Zij staat als registermediator ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

“Als juriste heb ik ruime ervaring in het arbeids- en ambtenarenrecht. Werkgevers en werknemers ondersteun ik in de oplossing van hun conflict. Daarbij maak ik gebruik van mediationtechnieken maar ook van de systeemtheorie. Ook heb ik ervaring met peermediation en training en (team-) coaching.

Het zoeken naar oplossingen is mij op het lijf geschreven. Zodra conflicten door een rechter moeten worden beslecht leidt dat vaak tot een win-lose situatie. Mijn ervaring is dat partijen heel goed zelf in staat zijn hun conflict op te lossen onder begeleiding. Voordeel van mediation is dat het sneller gaat, goedkoper is, relaties behouden blijven en mensen minder stress ervaren.“

de mediator