Peermediation

Peermediation betekent letterlijk dat iemand uit de eigen groep van gelijken (dat kunnen bijvoorbeeld medeleerlingen zijn of collega’s) het gesprek tussen anderen begeleidt die een conflict met elkaar hebben. Huisman Mediation heeft een training leerlingbemiddeling ontwikkeld voor leraren en leerlingen van basisscholen vanaf groep 6.

Ook hiervoor geldt dat met de basisschool een traject op maat wordt afgesproken. Het volledige programma bestaat uit:

  • een training van leerkrachten in mediationvaardigheden:

in een training van 4 dagdelen worden de basiskenmerken van (peer-) mediation bijgebracht en de basisvaardigheden geoefend.

  •  een lesprogramma voor groep 6/7:

een lessenserie van 7 lessen voor groep 6/7. Doel van het programma is het aanleren van vaardigheden voor wat betreft het omgaan met conflicten

  •  een training voor leerlingbemiddelaars van 5 lessen.

Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn enthousiast over dit programma! Peermediation is laagdrempelig en leidt tot een belangrijke verbetering van het schoolklimaat.