Mediation

Mediation is een methode waarbij partijen hun conflict met behulp van een onafhankelijke derde oplossen. Kenmerken zijn ook de vrijwilligheid van het proces en de vertrouwelijkheid. Wat u met mij bespreekt blijft vertrouwelijk. Het streven is altijd om tot een oplossing te komen die rekening houdt met de belangen van beide partijen. Met de uwe en die van de ander.
Deelname aan het proces is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn actief mee te werken aan een oplossing.


Werkwijze


Afhankelijk van de aard van het conflict stel ik samen met u een traject vast. Gebruikelijk is dat er een intake plaatsvindt met de partijen. Daarna zal ik u adviseren over het traject dat wordt ingezet.

Aan het begin van de mediation teken ik samen met u een mediationovereenkomst waarmee de MfN- regels van toepassing worden verklaard. Vervolgens brengen we gezamenlijk in een paar gesprekken het probleem en de achterliggende belangen in kaart. Aan de hand hiervan dragen partijen met behulp van de mediator oplossingen aan. De verslaglegging van deze gesprekken is vertrouwelijk.
Een paar gesprekken van maximaal 2 uur blijken meestal voldoende te zijn.

De uiteindelijke oplossingen leg ik vast in een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsmediation

Huisman Mediation is gespecialiseerd in arbeidsmediation. Als mediator en arbeidsjurist heb ik ruime ervaring in de begeleiding en oplossing van deze zaken.

U kunt hierbij denken aan de volgende kwesties:

  • Verstoorde arbeidsrelaties tussen bijvoorbeeld een werknemer en leidinggevende
  • Re-integratie en ziekte
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Ontslag en exitmediation
Bij exitmediation bent u het er samen over eens bent dat u de arbeidsrelatie op een juridisch correcte manier wilt beƫindigen. Ik kan u hierin begeleiden en een vaststellingsovereenkomst voor u opstellen.